Sùi Bọt Mép FC
clan vui vẻ🎇hòa đồng🎆donate nhiệt tình✨✨✨clan war nhiệt huyết🎉war day win 90.ko tiếp du lịch 🏂
Last updated 1 week ago
41108
Trophies
5000
Required Trophies
3794
Donations/week
11459
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
5140
676
Co-leader
1w
Last Seen
#2
13
5133
470
Co-leader
1w
Last Seen
#3
13
5126
363
Co-leader
1w
Last Seen
#4
13
5056
64
Leader
1w
Last Seen
#5
12
4986
205
Elder
1w
Last Seen
#6
12
4926
286
Member
1w
Last Seen
#7
12
4926
120
Member
1w
Last Seen
#8
13
4884
56
Member
1w
Last Seen
#9
13
4883
158
Co-leader
1w
Last Seen
#10
12
4820
260
Member
1w
Last Seen
#11
12
4675
400
Elder
1w
Last Seen
#12
9
4627
0
Member
1w
Last Seen
#13
10
4602
262
Member
1w
Last Seen
#14
9
4588
0
Member
1w
Last Seen
#15
11
4541
68
Member
1w
Last Seen
#16
11
4526
358
Elder
1w
Last Seen
#17
10
4518
0
Member
1w
Last Seen
#18
10
4509
0
Elder
1w
Last Seen
#19
10
4155
0
Elder
1w
Last Seen
#20
12
4001
0
Elder
3w
Last Seen
#21
10
4001
0
Member
1mo
Last Seen
#22
12
4001
0
Member
2w
Last Seen
#23
11
4001
0
Member
1mo
Last Seen
#24
13
4001
0
Member
4mos
Last Seen
#25
12
4001
0
Co-leader
1mo
Last Seen
#26
10
4001
0
Member
1mo
Last Seen
#27
10
4001
0
Elder
4w
Last Seen
#28
11
4001
0
Elder
1mo
Last Seen
#29
10
3434
0
Co-leader
1mo
Last Seen
#30
8
3385
0
Member
2w
Last Seen
#31
8
3308
0
Member
1mo
Last Seen
Clan War Trophies